ⓘ Ziabar

                                     

ⓘ Ziabar

Ziabar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Tiong-iong Koān Ziabar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.388 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 970 hō͘ jîn-ke.