ⓘ Viznah

                                     

ⓘ Viznah

Viznah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Haviq Koān Chubar Hiong ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.022 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 877 hō͘ jîn-ke.