ⓘ Lakan (Gilan)

                                     

ⓘ Lakan (Gilan)

Lakan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Lakan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.314 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.463 hō͘ jîn-ke.