ⓘ Gilandeh (Asalem)

                                     

ⓘ Gilandeh (Asalem)

Gilandeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Asalem Koān Asalem Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.273 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.077 hō͘ jîn-ke.