ⓘ Baz Kia Gurab

                                     

ⓘ Baz Kia Gurab

Baz Kia Gurab sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Lahijan Kūn Tiong-iong Koān Baz Kia Gurab Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.213 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.220 hō͘ jîn-ke.