ⓘ Kaj Bid

                                     

ⓘ Kaj Bid

Kaj Bid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 9 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Kaj Bid - e Bala Pho - su - gí: كج بيدبالا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Tiong - iong Koān Golestan Hiong ê chng - thâu.