ⓘ Sheverin

                                     

ⓘ Sheverin

Sheverin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Sangestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.870 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.034 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Robat - e Sheverin Pho - su - gí: رباط شورين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Hegmataneh Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Hasanabad - e Sheverin Pho - su - gí: حسن ابادشورين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Hegmataneh Hiong ê chng - thâu