ⓘ Qabaq Tappeh (Hamadan)

                                     

ⓘ Qabaq Tappeh (Hamadan)

Qabaq Tappeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Tiong-iong Koān Raheb Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.653 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 889 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Qabaq Tappeh - ye Kord Pho - su - gí: قباق تپه كرد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Kabudarahang Kūn Gol Tappeh Koān Gol Tappeh Hiong ê