ⓘ Pol Shekasteh (Hamadan)

                                     

ⓘ Pol Shekasteh (Hamadan)

Pol Shekasteh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Sangestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Pol - e Shekasteh Pho - su - gí: پل شكسته sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Asadabad Kūn Tiong - iong Koān Jolgeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006