ⓘ Hoseynabad-e Nazem

                                     

ⓘ Hoseynabad-e Nazem

Hoseynabad-e Nazem sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.326 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 869 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Kahriz - e Hoseynabad - e Nazem Pho - su - gí: كهريزحسين ابادناظم sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla