ⓘ Chenar-e Sofla (Hamadan)

                                     

ⓘ Chenar-e Sofla (Hamadan)

Chenar-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Asadabad Kūn Tiong-iong Koān Darbandrud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.890 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.002 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Darreh Chenar Pho - su - gí: دره چنار sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Zand Koān Kamazan - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006