ⓘ Biatan-e Sofla

                                     

ⓘ Biatan-e Sofla

Biatan-e Sofla sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Zand Koān Kamazan-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 46 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 14 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Biatan - e Olya Pho - su - gí: بياتان عليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Zand Koān Kamazan - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī