ⓘ Aliabad-e Posht Shahr

                                     

ⓘ Aliabad-e Posht Shahr

Aliabad-e Posht Shahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān Hegmataneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.453 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.137 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Talar Posht - e Sofla Pho - su - gí: تالارپشت سفلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Mazandaran Séng Qaem Shahr Kūn Tiong - iong Koān Aliabad Hiong ê chng - thâu
  • Talar Posht - e Olya Pho - su - gí: تالارپشت عليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Mazandaran Séng Qaem Shahr Kūn Tiong - iong Koān Aliabad Hiong ê chng - thâu