ⓘ Aliabad (Malayer)

                                     

ⓘ Aliabad (Malayer)

Aliabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Zand Koān Kamazan-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 18 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Aliabad - e Damaq Pho - su - gí: علي اباددمق sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Almahdi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Dehnow - e Aliabad Pho - su - gí: ده نوعلي اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Almahdi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006