ⓘ Seh Shah

                                     

ⓘ Seh Shah

Seh Shah sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong-iong Koān Siyahu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 16 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Seh Gonbad Pho - su - gí: سه گنبد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Pak Khorasan Séng Faruj Kūn Tiong - iong Koān Shah Jahan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006