ⓘ Qaleh Now (Hormozgan)

                                     

ⓘ Qaleh Now (Hormozgan)

Qaleh Now sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Ahmadi Koān Jaghin-e Shomali Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Now Band - e Jadid Pho - su - gí: نوبندجديد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tiong - iong Koān Qaleh Qazi Hiong ê chng - thâu. Tī