ⓘ Kuh Sefid (Hormozgan)

                                     

ⓘ Kuh Sefid (Hormozgan)

Kuh Sefid sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bashagard Kūn Gowharan Koān Siyahu Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Sefid Kuh Pho - su - gí: سفيد كوه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Minab Kūn Senderk Koān Bandar Charak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî