ⓘ Kolahi

                                     

ⓘ Kolahi

Kolahi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tiong-iong Koān Jask Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.537 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 886 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Khaneqah Kolahi Pho - su - gí: خانقاه كلاهي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Tang Azerbaijan Séng Kaleybar Kūn Tiong - iong Koān Mulan Hiong ê chng - thâu
  • Mahmud Kolahi Pho - su - gí: محمودكلاهي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Takht Koān Band - e Zarak Hiong ê chng - thâu.