ⓘ Hajjiabad-e Tang Salehi

                                     

ⓘ Hajjiabad-e Tang Salehi

Hajjiabad-e Tang Salehi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong-iong Koān Karian Hiong ê chng-thâu.

                                     
  • Tang - e Salehi Pho - su - gí: تنگ صالحي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong - iong Koān Fin Hiong ê chng - thâu. Iran ê
  • Qalatuiyeh - ye Tang - e Salehi Pho - su - gí: قلاتوييه تنگ صالحي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong - iong Koān Ahmadi Hiong