ⓘ Berentin

                                     

ⓘ Berentin

Berentin sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Bikah Koān Kushk-e Nar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.971 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.002 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Berentin Hiong Pho - su - gí: دهستان برنطين sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Bikah Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006 nî phó - cha
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Tiong - iong Koān Berentin Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census of the Islamic Republic of
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Minab Kūn Byaban Koān Berentin Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 333
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Jaghin Koān Berentin Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Jask Kūn Lirdaf Koān Berentin Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 259
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Bashagard Kūn Gowharan Koān Berentin Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 55