ⓘ 2007 nî

Plessala

Tī Plessala ê sì-ûi ū Langast, La Motte, Les Moulins, Plémy, Saint-Gilles-du-Mené, Saint-Gouéno, Trébry, kap Trédaniel téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

Quend

Tī Quend ê sì-ûi ū Conchil-le-Temple, Colline-Beaumont, Fort-Mahon-Plage, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont, kap Villers-sur-Authie téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.

                                     

ⓘ 2007 nî

 • Formula One cheh-kùi.
 • Thó͘-ní-kî chóng-thóng soán-kí.
 • Ji̍t-pún thóng-it tē-hng soán-kí.
 • Seychelles gī-hōe soán-kí.
 • Australia liân-pang soán-kí.
 • Tē-57 hôe Berlin Kok-chè Tiān-iáⁿ Chiat.
 • Sūi-se liân-pang soán-kí.
 • Peng-tē gī-hōe soán-kí.
 • Hi-lia̍p li̍p-hoat-koân soán-kí.
 • Tang Timor chóng-thóng soán-kí.
 • Cannes Tiān-iáⁿ Chiat.
 • Marshall kûn-tó chóng soán-kí.
 • Congo Kiōng-hô-kok gī-hōe soán-kí.
 • Gambia gī-hōe soán-kí.
                                     

1. Kòe-sin

 • 3 goe̍h 23 ji̍t: Paul Cohen, Bí-kok sò͘-ha̍k-ka.
 • 6 goe̍h 14 ji̍t: Kurt Waldheim, Tang-kok chèng-tī-chiá. Tang-kok chóng-thóng. 1918 nî chhut-sì.
 • 8 goe̍h 30 ji̍t: Ông Hok-hâm. 1933 nî chhut-sì.
 • 6 goe̍h 28 ji̍t: Miyazawa Kiiti, Ji̍t-pún chèng-tī-chiá. Ji̍t-pún siú-siòng. 1919 nî chhut-sì.
 • 1 goe̍h 5 ji̍t: Gô͘ Pek-hok, Ji̍t-pún seng-lí-lâng. 1910 nî chhut-sì.
 • 4 goe̍h 11 ji̍t: Kurt Vonnegut, Bí-kok kio̍k-chok-ka.
 • 11 goe̍h 30 ji̍t: Seymour Benzer, Bí-kok bu̍t-lí-ha̍k-ka.
 • 8 goe̍h 6 ji̍t: Atle Selberg, Lo̍k-ui sò͘-ha̍k-ka.
 • 4 goe̍h 23 ji̍t: Boris Yeltsin, Lō͘-se-a chèng-tī-chiá. Lō͘-se-a chóng-thóng.
 • 9 goe̍h 6 ji̍t: Luciano Pavarotti, Italia ián-oân.
 • 12 goe̍h 23 ji̍t: Oscar Peterson, Canada kǹg-khîm-ka.
 • 7 goe̍h 23 ji̍t: Mohammed Zahir Shah, Afghanistan chèng-tī-chiá. Afghanistan Kok-ông. 1914 nî chhut-sì.
 • 7 goe̍h 23 ji̍t: Ernst Otto Fischer, Tek-kok hòa-ha̍k-ka. 1918 nî chhut-sì.
 • 5 goe̍h 27 ji̍t: Sakai Izumi, Ji̍t-pún koa-chhiú.
 • 12 goe̍h 27 ji̍t: Benazir Bhutto, Pakistan chèng-tī-chiá. Pakistan Chóng-lí.
 • 7 goe̍h 30 ji̍t: Ingmar Bergman, Sūi-tián tiān-iáⁿ kàn-tok.
 • 7 goe̍h 15 ji̍t: Chan Chàu-châi, ōe-ka.
 • 11 goe̍h 5 ji̍t: Lîm San-tiân.
                                     

Bussières (Côte-dOr)

Tī Bussières ê sì-ûi ū Beneuvre, Avot, Busserotte-et-Montenaille, Courlon, Fraignot-et-Vesvrotte, kap Grancey-le-Château-Neuvelle téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.