ⓘ Chah-e Bahman (Sirjan)

                                     

ⓘ Chah-e Bahman (Sirjan)

Chah-e Bahman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong-iong Koān Golestan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Chah - e Bahman Shomareh - ye Do Pho - su - gí: چاه بهمن شماره 2 sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kerman Séng Sirjan Kūn Tiong - iong Koān Golestan Hiong