ⓘ Tolombeh-ye Rahman

                                     

ⓘ Tolombeh-ye Rahman

Tolombeh-ye Rahman sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Sheshdeh and Qarah Bulaq Koān Qarah Bulaq Hiong ê chng-thâu.