ⓘ Aqqala

                                     

ⓘ Aqqala

Aqqala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 35.116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.811 hō͘ jîn-ke.

                                     
 • Aqqala Kūn Pho - su - gí: شهرستان آق قلا sī Iran Golestan Séng ê chi t ê kūn shahrestan Pang - bô Golestan Séng Pang - bô Aqqala Kūn
 • Aqqala Kūn ê Tiong - iong Koān Pho - su - gí: بخش مرکزی شهرستان آق قلا sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn ê chi t ê koān bakhsh Tī
 • Pho - su - gí: نصرت اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong - iong Koān Sheykh Musa Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê
 • Pho - su - gí: اكبراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong - iong Koān Aq Altin Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
 • Pho - su - gí: عباس اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān Mazraeh - ye Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
 • Pho - su - gí: حيدراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong - iong Koān Gorganbuy Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
 • Pho - su - gí: محمدآباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong - iong Koān Gorganbuy Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
 • Pho - su - gí: عطااباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong - iong Koān Aq Altin Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
 • Pho - su - gí: قره تپه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong - iong Koān Aq Altin Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
 • Pho - su - gí: دهستان گرگان بوئ sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong - iong Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
 • Koān Pho - su - gí: بخش وشمگیر sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn ê chi t ê koān bakhsh Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê koān
 • Pho - su - gí: دهستان شيخ موسي sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong - iong Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
 • Pho - su - gí: دهستان مزرعه شمالي sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn