ⓘ Amirabad (Golestan)

                                     

ⓘ Amirabad (Golestan)

Amirabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gorgan Kūn Tiong-iong Koān Anjirabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.119 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 948 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Amirabad - e Fenderesk Pho - su - gí: اميرابادفندرسك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aliabad Kūn Tiong - iong Koān Katul Hiong ê chng - thâu
  • Amirabad - e Sorkh Mahalleh Pho - su - gí: اميرابادسرخ محله sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aliabad Kūn Tiong - iong Koān Zarrin Gol Hiong