ⓘ Rahmatabad (Shiraz)

                                     

ⓘ Rahmatabad (Shiraz)

Rahmatabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Shiraz Kūn Zarqan Koān Rahmatabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.286 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 850 hō͘ jîn-ke.