ⓘ Kushk-e Qazi

                                     

ⓘ Kushk-e Qazi

Kushk-e Qazi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Fasa Kūn Tiong-iong Koān Kushk-e Qazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.053 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.073 hō͘ jîn-ke.