ⓘ Suza Hiong

                                     

ⓘ Suza Hiong

Suza Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Qeshm Kūn Shahab Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.095 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.450 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                     
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Tiong - iong Koān Suza Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census of the Islamic Republic of Iran
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Minab Kūn Senderk Koān Suza Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 30 ê lâng
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Minab Kūn Senderk Koān Suza Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 66 ê lâng
  • Suza Pho - su - gí: سوزا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Qeshm Kūn Shahab Koān Deh Tall Hiong ê siâⁿ - chhī. Iran ê siâⁿ - chhī Chit - ê chū - lo h
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Minab Kūn Tiong - iong Koān Suza Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 179 ê lâng
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Minab Kūn Byaban Koān Suza Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 333 ê lâng