ⓘ Seyyed Shahab Hiong

                                     

ⓘ Seyyed Shahab Hiong

Seyyed Shahab Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.933 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.223 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Seyyed Shahab Pho - su - gí: سيدشهاب sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Seyyed Shahab Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Seyyed Shahab Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 267
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Seyyed Shahab Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Seyyed Shahab Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 274
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Seyyed Shahab Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 728
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Tuyserkan Kūn Tiong - iong Koān Seyyed Shahab Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 217