ⓘ Sarkhun Hiong

                                     

ⓘ Sarkhun Hiong

Sarkhun Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Qaleh Qazi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.197 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.184 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                     
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Takht Koān Sarkhun Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 379 ê
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Hajjiabad Kūn Ahmadi Koān Sarkhun Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 311 ê
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Fin Koān Sarkhun Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 64 ê