ⓘ Meymanat Hiong

                                     

ⓘ Meymanat Hiong

Meymanat Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Tehran Séng Baharestan Kūn Golestan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.691 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.107 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 2 ê chng-thâu.

                                     
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Tehran Séng Baharestan Kūn Golestan Koān Meymanat Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 972 ê