ⓘ Kerend Hiong (Golestan Séng)

                                     

ⓘ Kerend Hiong (Golestan Séng)

Kerend Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gonbad-e Qabus Kūn Dashli Borun Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.567 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.607 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                     
  • Kerend Pho - su - gí: كرند sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gonbad - e Qabus Kūn Dashli Borun Koān Korand Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
  • ملا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gonbad - e Qabus Kūn Dashli Borun Koān Kerend Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn