ⓘ Bikah Hiong

                                     

ⓘ Bikah Hiong

Bikah Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Bikah Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.966 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 14.204 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.