ⓘ Berentin Hiong

                                     

ⓘ Berentin Hiong

Berentin Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hormozgan Séng Rudan Kūn Bikah Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.700 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.328 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.