ⓘ Almahdi Hiong (Hamadan Séng)

                                     

ⓘ Almahdi Hiong (Hamadan Séng)

Almahdi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.860 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 12.081 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Pho - su - gí: زيرابيه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Almahdi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: ده شاكر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Almahdi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • كوسج خليل sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Almahdi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • ابادشاملو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Almahdi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • ابادمحمداباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Almahdi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • علي اباددمق sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Almahdi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • قشلاق ده نو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Almahdi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • ابادقوش بلاغ sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Jowkar Koān Almahdi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê