ⓘ Alishervan Hiong

                                     

ⓘ Alishervan Hiong

Alishervan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ilam Séng Ilam Kūn Sirvan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 952 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.812 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                     
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ilam Séng Ilam Kūn Sivan Koān Alishervan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 2, 910
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ilam Séng Ilam Kūn Sivan Koān Alishervan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 101
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ilam Séng Ilam Kūn Sivan Koān Alishervan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 31 ê
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ilam Séng Ilam Kūn Sivan Koān Alishervan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 169
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ilam Séng Ilam Kūn Sivan Koān Alishervan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 462