ⓘ Abaru Hiong

                                     

ⓘ Abaru Hiong

Abaru Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.486 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.329 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                     
  • Abaru Pho - su - gí: ابرو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Abaru Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Simin - e Abaru Pho - su - gí: سيمين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Abaru Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Hamadan Kūn Tiong - iong Koān Abaru Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 373 ê