ⓘ Chah Varz Hiong

                                     

ⓘ Chah Varz Hiong

Chah Varz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Chah Varz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 990 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.301 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.