ⓘ Kamfiruz-e Jonubi Hiong

                                     

ⓘ Kamfiruz-e Jonubi Hiong

Kamfiruz-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Kamfiruz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.568 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.377 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.