ⓘ Khotbeh Sara Hiong

                                     

ⓘ Khotbeh Sara Hiong

Khotbeh Sara Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.436 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.495 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.