ⓘ Dolfak Hiong

                                     

ⓘ Dolfak Hiong

Dolfak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 875 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.242 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.