ⓘ Kenar Sar Hiong

                                     

ⓘ Kenar Sar Hiong

Kenar Sar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Kuchesfahan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.119 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.102 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.