ⓘ Daryasar Hiong

                                     

ⓘ Daryasar Hiong

Daryasar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.049 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.508 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.