ⓘ Lavandevil Hiong

                                     

ⓘ Lavandevil Hiong

Lavandevil Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.581 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.796 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.