ⓘ Mahmeleh Hiong

                                     

ⓘ Mahmeleh Hiong

Mahmeleh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 817 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.925 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.