ⓘ Markiyeh Hiong

                                     

ⓘ Markiyeh Hiong

Markiyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.363 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.007 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.