ⓘ Emad Deh Hiong

                                     

ⓘ Emad Deh Hiong

Emad Deh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray-ye Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.415 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.813 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.