ⓘ Saravan Hiong

                                     

ⓘ Saravan Hiong

Saravan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Sangar Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.783 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.986 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.