ⓘ Aspas Hiong

                                     

ⓘ Aspas Hiong

Aspas Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 922 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.116 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.