ⓘ Khafrak-e Olya Hiong

                                     

ⓘ Khafrak-e Olya Hiong

Khafrak-e Olya Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.621 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.987 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.